Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Man Suddenly In Love 2011 [MF/MU/FS] 720p BluRay- WiKi

Man Suddenly In Love 2011 [MF/MU/FS] 720p BluRay- WiKi


Man Suddenly In Love 2011, [MF/MU/FS,] 720p BluRay- WiKi, phim tinh cam, phim trung quoc, phim 18+, phim hot, tam ly 18+, nguoi dep, phim nguoi dep, sexy, phim hot, phim nguoi lon,

TAGLINE ...................: Man Suddenly In Love
GENRE .....................: Comedy
IMDb RATING ...............: awaiting 5 votes
IMDb LINK .................: http://www.imdb.com/title/tt1884354/
. Release.Info
ENCODER ...................: Hippocampus
RELEASE DATE ..............: 2011-06-12
RELEASE SIZE ..............: 4.37 GiB
SOURCE ....................: Blu-Ray 1080p AVC TrueHD 7 1

. Media.Info
RUNTIME ...................: 1H: 28m: 53s
VIDEO CODEC ...............: x264 @ 5765 Kbps 2pass L4.1
RESOLUTION ................: 1280 x 720
DISPLAY ASPECT RATIO ......: 16:9
FRAME RATE ................: 24.000 fps
AUDIO CODEC ...............: Cantonese DD5.1 ​​@ 640 Kbps
AUDIO CODEC ...............: Mandarin DD5.1 ​​@ 640 Kbps

. X264.Info
x264 [info]: profile High, level 4.1
x264 [info]: frame I: 930 Avg QP: 17.75 size: 150583
x264 [info]: frame P: 26972 Avg QP: 20.25 size: 62018
x264 [info]: frame B: 100103 Avg QP: 22.50 size: 20272
x264 [info]: consecutive B-frames: 1.7% 1.6% 5.2% 21.0% 18.7% 47.6% 4.1%Info 5 sinh viên tốt nghiệp cùng tổ chức sinh nhật 80 tuổi cho giáo viên thời trung học của họ. Thầy Jude là người đã dạy dỗ họ về các vấn đề liên wan tới tình dục cho họ trong những ngày thầy phụ trách


Man Suddenly In Love 2011, [MF/MU/FS,] 720p BluRay- WiKi, phim tinh cam, phim trung quoc, phim 18+, phim hot, tam ly 18+, nguoi dep, phim nguoi dep, sexy, phim hot, phim nguoi lon, Man Suddenly In Love 2011, [MF/MU/FS,] 720p BluRay- WiKi, phim tinh cam, phim trung quoc, phim 18+, phim hot, tam ly 18+, nguoi dep, phim nguoi dep, sexy, phim hot, phim nguoi lon,
Man Suddenly In Love 2011, [MF/MU/FS,] 720p BluRay- WiKi, phim tinh cam, phim trung quoc, phim 18+, phim hot, tam ly 18+, nguoi dep, phim nguoi dep, sexy, phim hot, phim nguoi lon, Man Suddenly In Love 2011, [MF/MU/FS,] 720p BluRay- WiKi, phim tinh cam, phim trung quoc, phim 18+, phim hot, tam ly 18+, nguoi dep, phim nguoi dep, sexy, phim hot, phim nguoi lon,
Man Suddenly In Love 2011, [MF/MU/FS,] 720p BluRay- WiKi, phim tinh cam, phim trung quoc, phim 18+, phim hot, tam ly 18+, nguoi dep, phim nguoi dep, sexy, phim hot, phim nguoi lon, Man Suddenly In Love 2011, [MF/MU/FS,] 720p BluRay- WiKi, phim tinh cam, phim trung quoc, phim 18+, phim hot, tam ly 18+, nguoi dep, phim nguoi dep, sexy, phim hot, phim nguoi lon,
Man Suddenly In Love 2011, [MF/MU/FS,] 720p BluRay- WiKi, phim tinh cam, phim trung quoc, phim 18+, phim hot, tam ly 18+, nguoi dep, phim nguoi dep, sexy, phim hot, phim nguoi lon, Man Suddenly In Love 2011, [MF/MU/FS,] 720p BluRay- WiKi, phim tinh cam, phim trung quoc, phim 18+, phim hot, tam ly 18+, nguoi dep, phim nguoi dep, sexy, phim hot, phim nguoi lon,


Man Suddenly In Love 2011, [MF/MU/FS,] 720p BluRay- WiKi, phim tinh cam, phim trung quoc, phim 18+, phim hot, tam ly 18+, nguoi dep, phim nguoi dep, sexy, phim hot, phim nguoi lon, Man Suddenly In Love 2011, [MF/MU/FS,] 720p BluRay- WiKi, phim tinh cam, phim trung quoc, phim 18+, phim hot, tam ly 18+, nguoi dep, phim nguoi dep, sexy, phim hot, phim nguoi lon,
Man Suddenly In Love 2011, [MF/MU/FS,] 720p BluRay- WiKi, phim tinh cam, phim trung quoc, phim 18+, phim hot, tam ly 18+, nguoi dep, phim nguoi dep, sexy, phim hot, phim nguoi lon, Man Suddenly In Love 2011, [MF/MU/FS,] 720p BluRay- WiKi, phim tinh cam, phim trung quoc, phim 18+, phim hot, tam ly 18+, nguoi dep, phim nguoi dep, sexy, phim hot, phim nguoi lon,
Man Suddenly In Love 2011, [MF/MU/FS,] 720p BluRay- WiKi, phim tinh cam, phim trung quoc, phim 18+, phim hot, tam ly 18+, nguoi dep, phim nguoi dep, sexy, phim hot, phim nguoi lon, Man Suddenly In Love 2011, [MF/MU/FS,] 720p BluRay- WiKi, phim tinh cam, phim trung quoc, phim 18+, phim hot, tam ly 18+, nguoi dep, phim nguoi dep, sexy, phim hot, phim nguoi lon,

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?5czqdzbdc4gk0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét