Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Bong Bóng Mùa Hè - Summer Desire VietSub + Xem onlineBong Bóng Mùa Hè - Summer Desire VietSub + Xem online

Tên phim: Bong Bóng Mùa Hè - Summer Desire 2009
Đạo diễn: Giang Phong Hoành
Diễn viên: Từ Hy Viên, Hà Nhuận Đông, Huỳnh Hiểu Minh
Thể loại: HÀI HƯỚC, TÌNH CẢM
Sản xuất: Hà Nhuận Đông
Quốc gia: Đài Loan
Thời lượng: 16 Tập
Năm phát hành: 2009

Download Full:
Cách download ở MU/FS/FD/HF/RS
E1
http://www.megaupload.com/?d=042CBSNM
http://www.megaupload.com/?d=88O2XFJP
http://www.megaupload.com/?d=D8TTRO8L
http://www.megaupload.com/?d=MD8WRVCP
http://www.megaupload.com/?d=ROKX1ZP5
http://www.megaupload.com/?d=VO7SXW30
http://www.megaupload.com/?d=YPA6ECP4

E2
http://www.megaupload.com/?d=1OH5GNMW
http://www.megaupload.com/?d=7E5LEROU
http://www.megaupload.com/?d=7PO8PFJC
http://www.megaupload.com/?d=85XZTQ8Z
http://www.megaupload.com/?d=BV9VVHQC
http://www.megaupload.com/?d=GPMKF1PC
http://www.megaupload.com/?d=HW12NHG0

e3
http://www.megaupload.com/?d=3LPHHLF0
http://www.megaupload.com/?d=1X7DOPUN
http://www.megaupload.com/?d=Q4ZVOB9I
http://www.megaupload.com/?d=SIIDS0WY
http://www.megaupload.com/?d=BZ3BMS8U
http://www.megaupload.com/?d=LK5T5VG7
http://www.megaupload.com/?d=H4GH2ZPS

E4
http://www.megaupload.com/?d=7ZBA2MHN
http://www.megaupload.com/?d=CSIDE42D
http://www.megaupload.com/?d=F8GZ5Y1A
http://www.megaupload.com/?d=V07U3Z2P
http://www.megaupload.com/?d=VMBYLSWM
http://www.megaupload.com/?d=QCHJ927M

e5
http://www.megaupload.com/?d=A0GRI72P
http://www.megaupload.com/?d=D2R2AWON
http://www.megaupload.com/?d=ARHKY4EG
http://www.megaupload.com/?d=ROQ930UP
http://www.megaupload.com/?d=T25WZ3AR
http://www.megaupload.com/?d=6GJXP8X0

E6
http://www.megaupload.com/?d=K3HL7FD6
http://www.megaupload.com/?d=H24WHJ14
http://www.megaupload.com/?d=E8WX5MF9
http://www.megaupload.com/?d=WSN575CS
http://www.megaupload.com/?d=ZWP8NDKM
http://www.megaupload.com/?d=F3JZXY40

E7
http://www.megaupload.com/?d=7T6D7TX4
http://www.megaupload.com/?d=K2616EP4
http://www.megaupload.com/?d=7F0T5OM6
http://www.megaupload.com/?d=JTYKDP4I
http://www.megaupload.com/?d=EHXQ09UK
http://www.megaupload.com/?d=X5UAUPLS

e8
http://www.megaupload.com/?d=AR8QL5VD


E9
http://www.megaupload.com/?d=KL67O2K9
http://www.megaupload.com/?d=XRW6W1CU
http://www.megaupload.com/?d=5ZEOW7SJ
http://www.megaupload.com/?d=PFZG90MU
http://www.megaupload.com/?d=29W3QW89
http://www.megaupload.com/?d=8CSDK7BI

e10
http://www.megaupload.com/?d=1BGYM64Q
http://www.megaupload.com/?d=1FYLCW4J
http://www.megaupload.com/?d=7D1A1PBW
http://www.megaupload.com/?d=HANB8F8W
http://www.megaupload.com/?d=VE10FIVU
http://www.megaupload.com/?d=ZTA09BZZ

E11
http://www.megaupload.com/?d=2ICB1478
http://www.megaupload.com/?d=3YG0882W
http://www.megaupload.com/?d=4THQUB16
http://www.megaupload.com/?d=GSA5LL8T
http://www.megaupload.com/?d=NV4IR162

E12
http://www.megaupload.com/?d=H4TRJH86
http://www.megaupload.com/?d=4S9ROUB9
http://www.megaupload.com/?d=T176H2QW
http://www.megaupload.com/?d=EB21MA3F
http://www.megaupload.com/?d=RMI0GRTB

e13
http://www.megaupload.com/?d=DO6LH70H
http://www.megaupload.com/?d=E3PJHIG8
http://www.megaupload.com/?d=IVM8EW0R
http://www.megaupload.com/?d=N86BLIVL
http://www.megaupload.com/?d=SAEVUYVU

e14 end
http://www.megaupload.com/?d=8V65MYD2
http://www.megaupload.com/?d=J5YU06RR
http://www.megaupload.com/?d=MDIN77WA
http://www.megaupload.com/?d=P6V02IGU
http://www.megaupload.com/?d=PXBE7LJQ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét