Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Cô Con Gái Cưng - Phim HQ - USLT - 17 tập

Cô Con Gái Cưng - Phim HQ - USLT - 17 tập, phim, phim korea,phim hq, phim hàn,phim bo han  quoc, phim bo, phim bộ, xem phim online, phim hay, xem phim trực tuyến,  xem phim truc tuyen, xem phim, film, xem film, vietsub,uslt, megaupload,  megavideo,youtube,, link nguyên tập, 1 link duy nhất, link MU, tập  cuối, tập 17/17Tên tiếng Anh: It’s Okay, Daddy’s Girl/ It’s Alright, Daddy’s Daughter
Diễn viên:
Eun family
Park In Hwan as Eun Ki Hwan (Chae Ryung’s father)
Moon Chae Won as Eun Chae Ryung
Lee Hee Jin as Eun Ae Ryung
Kang Won (강원) as Eun Ho Ryung
Kim Hye Ok as Heo Sook Hee
Yoo Seung Mok (유승목) as Heo Man Soo

Choi family
Lee Bong Gyu as Hyuk Gi’s father
Lee Yong Nyeo (이용녀) as Hyuk Gi’s mother
Choi Jin Hyuk as Choi Hyuk Gi
Shin Min Soo as Choi Duk Gi
Lee Dong Hae as Choi Wook Gi

Jung family
Park Geun Hyung as Jung Pil Suk
Yun Woon Kyung as Yeo Chang Ja
Kang Sung as Jung Jin Goo
Jin Se Yun as Jung Se Yeon
Choi Ja Hye as Seo Hee Jae

Park family
Lee Won Jae as Park Kwon (Jong Suk’s father)
Park Hye Jin (박혜진) as Mo Yoon Kyung (Jong Suk’s mother)
Jun Tae Soo as Park Jong Suk

Xem phim megavideo
Tập 1      Tập 2      Tập 3      Tập 4     Tập 5      Tập 6      Tập 7     Tập 8      Tập 9     Tập 10
Tập 11    Tập 12    Tập 13    Tập 14    Tập 15    Tập 16    Tập 17

Download phim
Cách download RS/MU/FS/FD miễn phí

AVI
Tập 1 http://www.megaupload.com/?d=FKVLL7MA
Tập 2 http://www.megaupload.com/?d=91ZZ1NFQ
Tập 3 http://www.megaupload.com/?d=YENV3LVS
Tập 4 http://www.megaupload.com/?d=QRP4CE71
Tập 5 http://www.megaupload.com/?d=HVHZRKSX
Tập 6 http://www.megaupload.com/?d=GW576QKY
Tập 7 http://www.megaupload.com/?d=H7E80ZRE
Tập 8 http://www.megaupload.com/?d=LS9GC39R
Tập 9 http://www.megaupload.com/?d=24PGNEFF
Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=B8Z1UO29
Tập 11 http://www.megaupload.com/?d=4YYHVTEA
Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=LOBLX147
Tập 13 http://www.megaupload.com/?d=T6M9SZBV
Tập 14 http://www.megaupload.com/?d=XCKY8GZO
Tập 15 http://www.megaupload.com/?d=NV9FE1B9
Tập 16 http://www.megaupload.com/?d=9E9PR74N
Tập 17 http://www.megaupload.com/?d=755KPS43

Tags movie.name.vn : phim, phim korea,phim hq, phim hàn,phim bo han quoc, phim bo, phim bộ, xem phim online, phim hay, xem phim trực tuyến, xem phim truc tuyen, xem phim, film, xem film, vietsub,uslt, megaupload, megavideo,youtube,, link nguyên tập, 1 link duy nhất, link MU, tập cuối, tập 17/17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét