Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Di Chiếu Công Triều - HK - 30 tập - Lồng tiếng

Di Chiếu Công Triều

Tên tiếng Anh: Relic of an Emissary
Tên khác: Sóng Gió Ngay Vàng, Hồng Võ Tam Thập Nhị
Synopsis:
The story takes place during Zheng He's younger years, several years before his oceanic voyages. When the Jianwen Emperor ascended to the throne in 1399, he changed the era name to "Jianwen First Year". After Zhu Di usurped the throne in 1402, he purged all of Jianwen's supporters and ordered all documents that recorded the era name "Jianwen First Year" to be changed to "Hongwu Year 32" in order to establish himself as the legitimate successor of the Hongwu Emperor, the first emperor of the Ming Dynasty.

Diễn viên:
Mã Đức Chung - Chu Đệ Yến Vương
Tạ Thiên Hoa - Ngao Tiếu Phong
Trần Kiện Phong - Mã Tam Bảo / Trịnh Hòa
Từ Tử San - Thiên Tam Nương / Sở Sở
Giang Nhược Lâm - Vĩnh Dương công chúa
Trần Sơn Thông - Chu Doãn Văn
Viên Vỹ Hào - Lý Cảnh Long
Trần Sảnh Dương - Yến Vương Phi / Nghi Hoa
Trần Mỹ Thi - Cát Nhân Cao Oa
Lương Gia Kỳ - Mã Ân Tuệ
Trần Tự Dao - Lục Uyển Đình
Mã Trại - Phó Tiểu Kiều
Lưu Gia Huy - Nghiêm Tiế

Xem phim megavideo
USLT
Tập 1      Tập 2      Tập 3      Tập 4     Tập 5      Tập 6      Tập 7     Tập 8      Tập 9     Tập 10
Tập 11    Tập 12    Tập 13    Tập 14    Tập 15    Tập 16    Tập 17    Tập 18    Tập 19    Tập 20   
Tập 21    Tập 22    Tập 23    Tập 24    Tập 25    Tập 26

VNLT
Tập 1      Tập 2      Tập 3      Tập 4     Tập 5      Tập 6      Tập 7     Tập 8      Tập 9     Tập 10
Tập 11    Tập 12    Tập 13    Tập 14    Tập 15    Tập 16    Tập 17    Tập 18    Tập 19    Tập 20   
Tập 21    Tập 22    Tập 23    Tập 24    Tập 25    Tập 26    Tập 27    Tập 28    Tập 29    Tập 30   

Download phim

AVI
Tập 1 http://www.megaupload.com/?d=6KVVYIH2
Tập 2 http://www.megaupload.com/?d=5HAIN5XQ
Tập 3 http://www.megaupload.com/?d=E57LBV2T
Tập 4 http://www.megaupload.com/?d=HM7C56G9
Tập 5 http://www.megaupload.com/?d=XJED2W5O
Tập 6 http://www.megaupload.com/?d=UFSXX345
Tập 7 http://www.megaupload.com/?d=SBVJC77Z
Tập 8 http://www.megaupload.com/?d=CTO3F79U
Tập 9 http://www.megaupload.com/?d=AL2NVVP0
Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=RCG14CLV
Tập 11 http://www.megaupload.com/?d=535QYNSQ
Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=S6JNA37B
Tập 13 http://www.megaupload.com/?d=YHNHOGKG
Tập 14 http://www.megaupload.com/?d=YONEPCQE
Tập 15 http://www.megaupload.com/?d=UHJ9UPBK
Tập 16 http://www.megaupload.com/?d=OYD8U72H
Tập 17 http://www.megaupload.com/?d=0L0SSK0H
Tập 18 http://www.megaupload.com/?d=GMGO5MAT
Tập 19 http://www.megaupload.com/?d=95X41U3S
Tập 20 http://www.megaupload.com/?d=669TTAB0
Tập 21 http://www.megaupload.com/?d=PQNJOWOU
Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=M0YO9P5L
Tập 23 http://www.megaupload.com/?d=ATRL14MY
Tập 24 http://www.megaupload.com/?d=0MKX8N8Q
Tập 25 http://www.megaupload.com/?d=CPT8J09F
Tập 26 http://www.megaupload.com/?d=BR4L1Z8C

MKV
Tập 1 http://www.megaupload.com/?d=V2T5EHZM
Tập 2 http://www.megaupload.com/?d=P5YCGVS2
Tập 3 http://www.megaupload.com/?d=JXF1AXO9
Tập 4 http://www.megaupload.com/?d=31PGRNTI
Tập 5 http://www.megaupload.com/?d=LD2WYLA1
Tập 6 http://www.megaupload.com/?d=O31CSUBG
Tập 7 http://www.megaupload.com/?d=ELDHK8HT
Tập 8 http://www.megaupload.com/?d=G79GZ26E
Tập 9 http://www.megaupload.com/?d=KW5G6W5R
Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=3YQMPF92
Tập 11 http://www.megaupload.com/?d=6PDLT5M5
Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=C6391NTG
Tập 13 http://www.megaupload.com/?d=7XE2B2LE
Tập 14 http://www.megaupload.com/?d=P4SLBSBF
Tập 15 http://www.megaupload.com/?d=CCUZIIXZ
Tập 16 http://www.megaupload.com/?d=W50D6LMM
Tập 17 http://www.megaupload.com/?d=8QP6XCAL
Tập 18 http://www.megaupload.com/?d=MRIZA3QI
Tập 19 http://www.megaupload.com/?d=0P0HJM0M
Tập 20 http://www.megaupload.com/?d=AVH01L3X
Tập 21 http://www.megaupload.com/?d=1T1BA5B0
Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=8BQK70KH
Tập 23 http://www.megaupload.com/?d=C8CHL3WI
Tập 24 http://www.megaupload.com/?d=EWLAQQPG
Tập 25 http://www.megaupload.com/?d=9N2PAI7M
Tập 26 http://www.megaupload.com/?d=L1XQASQY

FFVN
Tập 1 http://www.megaupload.com/?d=VYX5R65U
Tập 2 http://www.megaupload.com/?d=FZGZM2UJ
Tập 3 http://www.megaupload.com/?d=DUABK71S
Tập 4 http://www.megaupload.com/?d=2BHTSF3R
Tập 5 http://www.megaupload.com/?d=HHX283EB
Tập 6 http://www.megaupload.com/?d=5K5CB8W2
Tập 7 http://www.megaupload.com/?d=B4KDR9P6
Tập 8 http://www.megaupload.com/?d=9PMLGB6Y
Tập 9 http://www.megaupload.com/?d=Z25BCCFS
Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=INQ0JA84
Tập 11 http://www.megaupload.com/?d=3JWHWK0C
Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=A9G0AX15
Tập 13 http://www.megaupload.com/?d=0RRE6Z8M
Tập 14 http://www.megaupload.com/?d=MGFC4X50
Tập 15 http://www.megaupload.com/?d=3QR3WGIY
Tập 16 http://www.megaupload.com/?d=HSSWRHDT
Tập 17 http://www.megaupload.com/?d=JF98KAM0
Tập 18 http://www.megaupload.com/?d=E7I9RN3P
Tập 19 http://www.megaupload.com/?d=PWTVJ5C6
Tập 20 http://www.megaupload.com/?d=OOJTZ4PF
Tập 21 http://www.megaupload.com/?d=2JJ7K1B8
Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=T7A9E1R3
Tập 23 http://www.megaupload.com/?d=DVKCNX24
Tập 24 http://www.megaupload.com/?d=6UWZGFJM
Tập 25 http://www.megaupload.com/?d=2N9HI2R7
Tập 26 http://www.megaupload.com/?d=G1YCN9MB
Tập 27 http://www.megaupload.com/?d=LGROKMX4
Tập 28 http://www.megaupload.com/?d=89Y0ZTB7
Tập 29 http://www.megaupload.com/?d=HELAKN81
Tập 30 http://www.megaupload.com/?d=PK8ZN0H6
phim mới,Di Chiếu Công Triều tập 20/30, Hồng Võ Tam Thập Nhị,Sóng Gió Ngay Vàng, di chieu cong trieu, phim hong kong, phim hk, phim bo, phim bộ, xem phim online, phim hay, xem phim trực tuyến, xem phim truc tuyen, xem phim, film, xem film, uslt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét