Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Mẹ chồng nàng dâu - Phim Truyền Hình VN - 34 tập

Mẹ chồng nàng dâu, Mẹ chồng nàng dâu - Phim Truyền Hình VN,  - 34 tập,


Diễn viên: NSUT Kim Xuân, Thiên Kim, Mai Phương, Minh Cường, Trí Quang, Minh Béo
Câu chuyện xoay quanh đại gia đình của bà Tâm với ba nàng con dâu mà mỗi người đại diện cho mẫu nàng dâu hiện đại, trí thức, nàng dâu bình dân, nàng dâu tính toán, thực dụng và bản thân bà Tâm vừa là một hình mẫu nàng dâu truyền thống cam chịu vừa là đại diện cho mẫu mẹ chồng rộng lượng, bao dung đối chọi với bà mẹ chồng khắc khe, ích kỷ của chính bà.

Xem phim megavideo
Tập 1      Tập 2      Tập 3      Tập 4     Tập 5      Tập 6      Tập 7     Tập 8      Tập 9     Tập 10
Tập 11    Tập 12    Tập 13    Tập 14    Tập 15    Tập 16    Tập 17    Tập 18    Tập 19    Tập 20  
Tập 21    Tập 22    Tập 23    Tập 24    Tập 25    Tập 26    Tập 27    Tập 28    Tập 29    Tập 30  
Tập 31    Tập 32    Tập 33    Tập 34

AVI
Tập 1 http://www.megaupload.com/?d=8AOBG5NO
Tập 2 http://www.megaupload.com/?d=UD01ZSUT
Tập 3 http://www.megaupload.com/?d=11BB0322
Tập 4 http://www.megaupload.com/?d=HKJ15OAA
Tập 5 http://www.megaupload.com/?d=GL39M3AP
Tập 6 http://www.megaupload.com/?d=7HTDQ95P
Tập 7 http://www.megaupload.com/?d=15GP0GDK
Tập 8 http://www.megaupload.com/?d=TRNH1I59
Tập 9 http://www.megaupload.com/?d=Z0F9QGO0
Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=PREFZ2ID
Tập 11 http://www.megaupload.com/?d=GYY6501G
Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=374L8RND
Tập 13 http://www.megaupload.com/?d=YLDZQ6HN
Tập 14 http://www.megaupload.com/?d=69SM7T27
Tập 15 http://www.megaupload.com/?d=RNNSUH1K
Tập 16 http://www.megaupload.com/?d=VRP2DFCR
Tập 17 http://www.megaupload.com/?d=9VKRAT25
Tập 18 http://www.megaupload.com/?d=8LNNBJEP
Tập 19 http://www.megaupload.com/?d=NQ4EHLTS
Tập 20 http://www.megaupload.com/?d=K7R7AHIO
Tập 21 http://www.megaupload.com/?d=VS0F7SEB
Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=SOIZJZXK
Tập 23 http://www.megaupload.com/?d=F3DFS9LM
Tập 24 http://www.megaupload.com/?d=NNUM1N4S
Tập 25 http://www.megaupload.com/?d=UFEOEKXT
Tập 26 http://www.megaupload.com/?d=J44AWNJI
Tập 27 http://www.megaupload.com/?d=90TGDCPJ
Tập 28 http://www.megaupload.com/?d=DBCRCW46
Tập 29 http://www.megaupload.com/?d=E0XVLDS9
Tập 30 http://www.megaupload.com/?d=PLHECF6F
Tập 31 http://www.megaupload.com/?d=NVPEC7D8
Tập 32 http://www.megaupload.com/?d=HBX2WJAF
Tập 33 http://www.megaupload.com/?d=OWMSGRFE
Tập 34 http://www.megaupload.com/?d=PMHUWMGM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét