Một bộ phim hấp dẫn từ nội dung đến hành động, kỹ xảo.

X-Men: First Class - Dị Nhân: Thế Hệ Đầu Tiên (2011) DVDRIP-HD [500MB-700MB-1.45GB-4GB] [Sub Việt] , X-Men: First Class , Dị Nhân: Thế Hệ Đầu Tiên (2011), DVDRIP-HD [500MB-700MB-1.45GB-4GB] [Sub Việt] ,