Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Dragon Ball Mp4 - Convert 30mb (Tất cả các phiên bản)

*** Với mong muốn ai cũng có thể lưu trữ toàn bộ Dragon Ball.
Đây là các bản Dragon Ball convert kỳ công dung lượng chỉ 30mb trên 1 tập ,sẽ nhiều bạn phải ngạc nhiên khi xem chất lượng của nó. Những tập còn thiếu do chưa upload thì sau 1 thời gian ngắn sẽ upload đầy đủ

Trước đây mình cứ nghĩ các bạn phải biết rõ về Dragon Ball rồi nên đã post bài mà không giới thiệu gì nhiều. Sau 1 thời gian lâp topic này còn rất nhiều bạn thắc mắc về Dragon Ball, vì nó có quá nhiều phần nên không biết đâu là trước đâu là sau, Vì vậy mình sẽ sửa lại dần và sẽ giới thiêu ngắn gọn để cho các bạn dễ hiểu nhất và các bạn muốn hiểu thêm thì hãy tìm thêm các thông tin khác nữa.

Các bạn thân mến, để các bạn khỏi nóng ruột mình xin giới thiệu với bạn trước 20 tập thử nghiệp của nhóm. Có 1 số tập chưa chuẩn mình sẽ thay thế khi phát hành chính thức.

Đây là những tập bản 200mb,
Mật khẩu là : ''www.nguoibanviet.com'' .

Dragon Ball Z - 001 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B3C062F112
Dragon Ball Z - 002 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=AE81D04513
Dragon Ball Z - 003 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1F0B10FB14
Dragon Ball Z - 004 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F6EFCBC812
Dragon Ball Z - 005 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0A1F537014
Dragon Ball Z - 006 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2A272B5813
Dragon Ball Z - 007 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C460D07813
Dragon Ball Z - 008 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6C344DDA14
Dragon Ball Z - 009 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1362783213
Dragon Ball Z - 010 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A2C545EC12
Dragon Ball Z - 011 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=DEEE3A0214
Dragon Ball Z - 012 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C7FE65DF14
Dragon Ball Z - 013 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=09A9037912
Dragon Ball Z - 014 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=3DBE28FC14
Dragon Ball Z - 015 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=EA43C37514
Dragon Ball Z - 016 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=5C04728E12
Dragon Ball Z - 017 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F74C74D912
Dragon Ball Z - 018 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C30EED8114
Dragon Ball Z - 019 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D401731C12
Dragon Ball Z - 020 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9AC253C6402****Phần 1: Dragon Ball - 150 tâp (Việt Phụ đề)
Nói về câu chuyện của cậu bé có 1 tâm hồn trong suốt mang tên Son Goku và những người bạn. Phần này xem rất vui nhộn, hấp dẫn và ly kỳ, các buổi luyện tập và thực chiến đã khiến sức mạnh của các nhân vật tăng theo thời gian để chống lại những thế lực xấu....

Dragon Ball Mp4 - Convert 30mb (Tất cả các phiên bản)

Hãy đăng ký 1 tài khoản miễn phí và download tại trang này sẽ rất nhanh. Ưu điểm của links này là download nhanh và ko bao giờ bị del (trừ khi mình xóa nó) - Chứ ko như ''cụ'' MF thỉnh thoảng bị ''ngỏm'' liên tục và mình phát ngán khi cứ phải sửa lại nó..

Để giúp cho 1 ố bạn không biết thì mình đã làm sẵn 1 tài khoản miễn phí cho các bạn dùng chung
http://www.megashare.vnn.vn
login:nguoiradi_1612
pass:manhhung

Dragon Ball 000 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=978755FF15
Dragon Ball 000 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D1BAA0E215
Dragon Ball 001 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=649BD47C14
Dragon Ball 002 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9385ECBF14
Dragon Ball 003 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=BBDAD2FF12
Dragon Ball 004 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=11CE929912
Dragon Ball 005 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=21FD94C212
Dragon Ball 006 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=3748452212
Dragon Ball 007 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D855FFB412
Dragon Ball 008 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4726BF9512
Dragon Ball 009 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7770E49811
Dragon Ball 010 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=47B8D94A11
Dragon Ball 011 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D9E4CC6611
Dragon Ball 012 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6E2DA0FC13
Dragon Ball 013 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=57191DDE13
Dragon Ball 014 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E9059D5913
Dragon Ball 015 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1EAFBC9D12
Dragon Ball 016 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=290BE9C014
Dragon Ball 017 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8F5B1CE014
Dragon Ball 018 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9077129814
Dragon Ball 019 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=5D5A4B9012
Dragon Ball 020 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=735310C112
Dragon Ball 021 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=647ADD9E13
Dragon Ball 022 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=67F2359D13
Dragon Ball 023 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=86F9CDA313
Dragon Ball 024 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=EBC8E84D13
Dragon Ball 025 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A8F82BC913
Dragon Ball 026 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B49955D613
Dragon Ball 027 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=3C5506C412
Dragon Ball 028 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7CC6A33D12
Dragon Ball 029 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=945FC76012
Dragon Ball 030 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=65944EC011
Dragon Ball 031 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=15BEB95C11
Dragon Ball 032 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B6B57FD811
Dragon Ball 033 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D30EDD5912
Dragon Ball 034 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1FD46F9812
Dragon Ball 035 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=BE507A9812
Dragon Ball 036 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=438BD2C613
Dragon Ball 037 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=31E4BB8C13
Dragon Ball 038 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E1EC072413
Dragon Ball 039 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9239EE1F14
Dragon Ball 040 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2354702314
Dragon Ball 041 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=838797B414
Dragon Ball 042 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6B8FB64712
Dragon Ball 043 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=903475BD12
Dragon Ball 044 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FB225DDB12
Dragon Ball 045 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4519431713
Dragon Ball 046 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4F1B500713
Dragon Ball 047 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=3502ED7613
Dragon Ball 048 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=790F64CE14
Dragon Ball 049 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A897A87C14
Dragon Ball 050 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A91A552714
Dragon Ball 051 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=71340D4814
Dragon Ball 052 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=60C75B0A14
Dragon Ball 053 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=BB53F4BD14
Dragon Ball 054 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1DBAFD1413
Dragon Ball 055 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=149F831613
Dragon Ball 056 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F1653B3413
Dragon Ball 057 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9330AA0C13
Dragon Ball 058 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4143317B13
Dragon Ball 059 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C796881413
Dragon Ball 060 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6A72ED2512
Dragon Ball 061 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7CD36E3012
Dragon Ball 062 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=BE40B53512
Dragon Ball 063 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=06ED9EE313
Dragon Ball 064 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F4ED120C16
Dragon Ball 065 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4F52BB3816
Dragon Ball 066 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=387FF78B16
Dragon Ball 067 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7DC0523916
Dragon Ball 068 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E0B4696216
Dragon Ball 069 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=43A5BE2816
Dragon Ball 070 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=693935CC17
Dragon Ball 071 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D2D968B817
Dragon Ball 072 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1E36EB3117
Dragon Ball 073 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=CC425FE117
Dragon Ball 074 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7AC8F28A17
Dragon Ball 075 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=3977346D17
Dragon Ball 076 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=61EF40EA15
Dragon Ball 077 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=AA390E8415
Dragon Ball 078 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4D2AD16E15
Dragon Ball 079 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B809D2D616
Dragon Ball 080 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=37EAFAAA16
Dragon Ball 081 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=265A5F6516
Dragon Ball 082 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=DA9F31D217
Dragon Ball 083 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=42196DFD17
Dragon Ball 084 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9DD13BA517
Dragon Ball 085 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=37E83CCC15
Dragon Ball 086 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=AA7D879A15
Dragon Ball 087 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4686C44215
Dragon Ball 088 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D0AB985E16
Dragon Ball 089 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F805EE7516
Dragon Ball 090 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9E3697B616
Dragon Ball 091 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=EDB4638716
Dragon Ball 092 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A6BE0E1216
Dragon Ball 093 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=57EA893916
Dragon Ball 094 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6139F22E19
Dragon Ball 095 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0B8BDADC19
Dragon Ball 096 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8C4B742E19
Dragon Ball 097 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=326CE17F15
Dragon Ball 098 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F17771E115
Dragon Ball 099 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=520D85C015
Dragon Ball 100 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A9C3B88019
Dragon Ball 101 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=DF75E15D19
Dragon Ball 102 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F18937BB19
Dragon Ball 103 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=751B969F19
Dragon Ball 104 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E95D75FB16
Dragon Ball 105 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9698883A16
Dragon Ball 106 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=79D8CA2016
Dragon Ball 107 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1A9502F417
Dragon Ball 108 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=74E53F0917
Dragon Ball 109 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A20BBE4817
Dragon Ball 110 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B5595EB3202
Dragon Ball 111 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4A5A4E76401
Dragon Ball 112 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=47D2D9BC202
Dragon Ball 113 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=AF31297B201
Dragon Ball 114 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=BEBC140F201
Dragon Ball 115 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=214A7910201
Dragon Ball 116 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=566F0EE815
Dragon Ball 117 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1333FFDB15
Dragon Ball 118 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6C1F004915
Dragon Ball 119 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=5785DE0D201
Dragon Ball 120 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=CCF9D394201
Dragon Ball 121 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=58664653302
Dragon Ball 122 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=15A46AA9302
Dragon Ball 123 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2AEEDE0B302
Dragon Ball 124 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B79AFF6915
Dragon Ball 125 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=79FBD41215
Dragon Ball 126 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C4F85A5215
Dragon Ball 127 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7CC5C3C4301
Dragon Ball 128 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=624F2360301
Dragon Ball 129 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E61670A6301
Dragon Ball 130 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=CC8D8CC7201
Dragon Ball 131 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6AD3CF2E201
Dragon Ball 132 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F581728E201
Dragon Ball 133 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4F63BB2E33
Dragon Ball 134 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F7B5B1FB33
Dragon Ball 135 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2974307933
Dragon Ball 136 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=BED935DC301
Dragon Ball 137 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=77474C88202
Dragon Ball 138 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0F97D2A1301
Dragon Ball 139 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D716D021202
Dragon Ball 140 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=04754C3C202
Dragon Ball 141 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=79B36976201
Dragon Ball 142 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C0B1094F201
Dragon Ball 143 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A89534A9201
Dragon Ball 144 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=71677B2D302
Dragon Ball 145 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=437358AD302
Dragon Ball 146 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=38D41F2C302
Dragon Ball 147 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E33BCAA2302
Dragon Ball 148 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=91A06825302
Dragon Ball 149 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E7C7BC05302
Dragon Ball 150 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0E5B4AA7401
Dragon Ball 151 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0D67E448401
Dragon Ball 152 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B048E1AE401
Dragon Ball 153 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FB57072915

****Còn đây là bản MKV 250MB - 640X480
Download forder :http://www.megashare.vnn.vn/download_forder_DragonBall_Phan1


***** Phần 2: Dragon Ball Kai - trên 100 tập (Việt Phụ đề - Bản làm lại và vẫn đang sản xuất)[/SIZE]


Được rút ngăn lại từ bản Dragon Ball Z ,Câu chuyện được tiếp diễn sau khi chiến thắng Đại ma vương Picollo ở kỳ đại hội lần trước . Với những cuộc chiến thực sự kinh hoàng với Radic ,Vegadic, Fire, Cell (Xên bọ Hung), Ma Bư. Phần này được coi là hay nhất hấp dẫn và rất ly kỳ, bởi xuyên suốt là những cuộc thư hùng từ đầu đến cuối, và những bất ngờ không lường tới. Có lẽ trong năm 2011 sẽ hoàn tất phần này.

Dragon Ball Mp4 - Convert 30mb (Tất cả các phiên bản)


Download forder:
Dragon Ball Kai 000 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=46CBD30714
Dragon Ball Kai 001 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=51AD261614
Dragon Ball Kai 002 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=79A3EC8114
Dragon Ball Kai 003 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=427A4F0E14
Dragon Ball Kai 004 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F08EEF7014
Dragon Ball Kai 005 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7E04521414
Dragon Ball Kai 006 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C1FCA4E914
Dragon Ball Kai 007 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B7E4EFA214
Dragon Ball Kai 008 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=36A0855014
Dragon Ball Kai 009 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=AAEE1D9D14
Dragon Ball Kai 010 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=318090E314
Dragon Ball Kai 011 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=803DA52614
Dragon Ball Kai 012 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7E44F46014
Dragon Ball Kai 013 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D05B77281
Dragon Ball Kai 014 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4AAEF0B11
Dragon Ball Kai 015 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=520DC5621
Dragon Ball Kai 016 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=18DBF7E52
Dragon Ball Kai 017 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=20BC7D9A9
Dragon Ball Kai 018 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9ED5CE5F9
Dragon Ball Kai 019 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A68FEE019
Dragon Ball Kai 020 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1D1A35ED11
Dragon Ball Kai 021 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9922CAD411
Dragon Ball Kai 022 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C86CAA4B11
Dragon Ball Kai 023 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E0E7E6929
Dragon Ball Kai 024 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=84C7CB209
Dragon Ball Kai 025 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=056FC5919
Dragon Ball Kai 026 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6FF2816911
Dragon Ball Kai 027 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F8D2A06711
Dragon Ball Kai 028 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7C0C42E811
Dragon Ball Kai 029 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=13F4476F11
Dragon Ball Kai 030 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=169E955E11
Dragon Ball Kai 031 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=12FA6F6111
Dragon Ball Kai 032 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A754482913
Dragon Ball Kai 033 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=04F9C57E13
Dragon Ball Kai 034 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E21AA33C13
Dragon Ball Kai 035 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=417E8CB412
Dragon Ball Kai 036 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6C516DC114
Dragon Ball Kai 037 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B2D97D6F12
Dragon Ball Kai 038 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=87256BDD13
Dragon Ball Kai 039 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=5902919D13
Dragon Ball Kai 040 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7F8AD5FC13
Dragon Ball Kai 041 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=48401BEE9
Dragon Ball Kai 042 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F3C8C13B9
Dragon Ball Kai 043 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=289F6C349
Dragon Ball Kai 044 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=BBD2D97711
Dragon Ball Kai 045 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FE5E850011
Dragon Ball Kai 046 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8231F76011
Dragon Ball Kai 047 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=16315B8A11
Dragon Ball Kai 048 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D3EB992311
Dragon Ball Kai 049 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=75204B5A11
Dragon Ball Kai 050 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=670E2F2112
Dragon Ball Kai 051 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=40F0D87812
Dragon Ball Kai 052 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=720DEADC12
Dragon Ball Kai 053 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=89CD99BD12
Dragon Ball Kai 054 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A202781F12
Dragon Ball Kai 055 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=53E1DA9F12
Dragon Ball Kai 056 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A8D41DF114
Dragon Ball Kai 057 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FB229C6B14
Dragon Ball Kai 058 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8AAF6E7912
Dragon Ball Kai 059 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=5B717A8C14
Dragon Ball Kai 060 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FF25C84514
Dragon Ball Kai 061 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D671E18F14
Dragon Ball Kai 062 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A6158ECA12
Dragon Ball Kai 063 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=16507D4212
Dragon Ball Kai 064 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A3D385B514
Dragon Ball Kai 065 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D722128F14
Dragon Ball Kai 066 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=ADAE640F14
Dragon Ball Kai 067 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2AEC739114
Dragon Ball Kai 068 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FBD9617411
Dragon Ball Kai 069 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9F0B6EF811
Dragon Ball Kai 070 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F496BF9211
Dragon Ball Kai 071 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=869970F99
Dragon Ball Kai 072 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A31B5AE99
Dragon Ball Kai 073 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F7C39D4A9
Dragon Ball Kai 074 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=27DB566F9
Dragon Ball Kai 075 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=145EB92E9
Dragon Ball Kai 076 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E73865EA9
Dragon Ball Kai 077 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6F2C334714
Dragon Ball Kai 078 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=3BBE2D2814
Dragon Ball Kai 079 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=5D6F9B7F11
Dragon Ball Kai 080 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0E85360011
Dragon Ball Kai 081 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8220FD4D11
Dragon Ball Kai 082 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=77D6D26F11
Dragon Ball Kai 083 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A2E1515011
Dragon Ball Kai 084 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=CB463F9E11


Tập 85 : http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=01476AAA14
Tập 86 : http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=28876DD514
Tập 87 : http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=30EDFD4914
Tập 88 : http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2593A41219
Tập 89 : http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A2FB45CE201
Tập 90 : http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7AA5EC7717
Tập 91:http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=EA5411A2202
Tập 92:http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=39E2177C202
Tập 93:http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B9A5DE31202
Tập 94:http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1867A976302

Vì 1 số lý do như sở thích, ... mà bắt đầu từ nay nhóm mình sẽ có bạn nghiemkhacquan (óc ngắn ) phụ trách dịch bản Dragon Ball Kai.

Tập 84 : http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2818265413 (Bản 200mb)
Tập 85 : http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=EE2F916513 (Bản 200mb)
Tập 86 : http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=07188E7913 (Bản 300mb)
........... http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=CF21134B14
Tập 87 : http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=3430896614

Tập 88 : Trận đối đầu tuyệt đinh - Cell đối đầu Son Goku. Bản 720p
link 1:http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9D459B3713
link 2: http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2027305519

Tập 89 : Cực điểm của trận đấu - Cell đấu Son Goku. Bản 720p
link 1: http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=111428A1302
link 2: http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=791576C7202

Tập 90 : Một ai đó được trả lại. - Quyết định của GOKU. Bản 720p
Down: http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0B63C872302

Tập 91:Hãy tức giận Gohan! Sức mạnh tiềm ẩn sẽ bộc phát
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=29711632402

Tập 92: Nước mắt thấu trời xanh! Gohan nổi giận
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E4C1BF4D302


Tập 93: Không cần nhân nhượng - Gohan tiêu diện con của Cell đi
http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=DB87D45E202

Tập 94:Sức mạnh cú đấm thép- Đánh bại sức mạnh hoàn hảo
Part 1: http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9D53DDF3202
Part 2: http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D3417CB9301nếu xem thấy lỗi font ,hãy down:http://www.mediafire.com/?2yrly3ij3jabhcr

****Phần 3: Dragon Ball GT - 64 tập (Thuyết minh)
**** Phần này nói về cuộc phiêu Lưu của Son Goku khắp vũ trụ để tìm kiếm ngọc rồng sau khi bị rồng thần biến teo nhỏ lại thành trẻ con và sau đó là những cuộc chiến với những thế lực bóng tối có sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng của mọi người....Và đây là 1 kết thúc thực sự của Rồng thần và Dragon Ball khi rồng thần quyết định sẽ không tồn tại trên thế gian nữa, sẽ không còn bất cứ điều ước nào nữa, Rồng thần đã hóa nhập vào Son Goku và đã phiêu lãng đến 1 nơi mà không phải trần gian, thiên đang , hay địa ngục, 1 thế giới khác. Có lẽ lúc này Son Goku đã là thần và nói lời tạm biệt đến các bạn bè và đến...chúng ta.

Dragon Ball Mp4 - Convert 30mb (Tất cả các phiên bản)
Download forder: http://www.mediafire.com/?vmw782834i489

****

Trong các bản trên thì bản Dragon Ball Kai và Dragon Ball GT được convert sau nên hình ảnh chuẩn và rất ưng ý với mình, còn bản Dragon Ball được convert đầu tiên nên hình ảnh còn kém đôi chút so với 2 bản kia, nhưng dù sao nó cũng đã được convert cẩn thận nên chắc chắn rằng sẽ không có bản nào khác tồn tại trên mạng mà có dung lượng nhỏ và hỉnh ảnh rõ đc như vậy.


*** Cập nhật thêm Dragon Ball Z Movie 1 - 13 - Vietsub :
*****Đây là phần ngoại truyện, tức là nội dung và có nhiều nhân vật không có trong Dragon Ball Kai mà chúng ta theo dõi.

Dragon Ball Mp4 - Convert 30mb (Tất cả các phiên bản)

Download forder : Dragon Ball Z Movie

DBZ Movie 01 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4C046B30202
DBZ Movie 02 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8F06CAA8202
DBZ Movie 03 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0AEFCBB9202
DBZ Movie 04 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A8AF35F3202
DBZ Movie 05 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=961D459F202
DBZ Movie 06 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=028C7A7F202
DBZ Movie 07 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=78B355F915
DBZ Movie 08 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7DCB36C615
DBZ Movie 09 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B7D6105515
DBZ Movie 10 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0182A05D202
DBZ Movie 11 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B2F486C015
DBZ Movie 12 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=82ADC65D15
DBZ Movie 13 http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=CA205D2B202

Mặc dù với mình chất lượng hình ảnh như vậy là đủ ,nhưng những tập convert về sau mình sẽ nâng cao chất lượng hình ảnh thêm 1 chút.

Cập nhật thêm:
Dragon Ball: The Magic Begins 1989 (Subviet)

Dragon Ball Mp4 - Convert 30mb (Tất cả các phiên bản)

Đây là phim người thật đóng ,sản xuất vào năm 1989, phim rất hay, đặt biệt là Thân Rùa rất giống trong truyện, nếu phim Dragonball Evolution của Holy gút là 1 sự thất bại nặng nề, thì khi nhìn vào phim này ở thời điểm này ta thấy thật tuyệt vời, và ở thời điểm đó thì vô cùng tuyệt vời.

Download: http://www.mediafire.com/?q3y14dvg7jhm27o*****
Riêng với Dragon Ball Kai ở bên Nhât vẫn đang sản xuất và mình cũng đang cập nhật theo tiến độ đó, nên bạn nào chưa biết tin này thì đừng giục và đừng xem cho cố quá mà mất hãy nhé, hay biết cảm nhận từng tập một

*****

Cập nhật thêm:
Dragon Ball GT - Việt phụ đề *Mp4 30mb. (Đang upload)

Dragon Ball Mp4 - Convert 30mb (Tất cả các phiên bản)


:::::::
Dragon Ball Z - Bardock The Father Of Goku 1990

Câu chuyện kể về cái chết cha của Goku là Bardock và sự hủy diệt của hành tinh Xayda...

Dragon Ball Mp4 - Convert 30mb (Tất cả các phiên bản)

Download links : http://www.mediafire.com/?3ay82kza9oo6tbe
*** Bạn nào có ý định converter phim cùng thì nhắn tin cho mình ở trang cá nhân trong vn-zoom nhé, chúng ta sẽ liên lạc và lên dự án cho bộ phim tiép theo.


****Dragon Ball Z 276 Tập (***g tiếng Anh và No sub)


Theo thể nguyện của 1 số bạn - Đây là Dragon Ball Z định dạng hơi ''khó xơi'' 1 chút vì là *Rmvb được convert bởi người nước ngoài, theo 1 công nghệ gì đó mà mình tìm mãi không ra (Nhưng bây giời thì không cần thiết nữa vì mình có cách khác hiệu quả hơn). Dung lượng thì cũng tương đương như bản của mình, năng hơi chút xíu thôi. Mình biết đến bản này từ rất lâu khi mà chưa có bản Dragon Ball subviet nào ra đời. Rất tốt cho những ai giỏi nghe tiếng Anh, nội dung chắc chắn rằng chỉ nhìn hình thôi cũng thích và nó rất dài, thật đáng tiếc nếu ai không xem nó.

Dragon Ball Mp4 - Convert 30mb (Tất cả các phiên bản)

Download forder: http://www.mediafire.com/?sharekey=792d94746537a8c1e26b141119a8bc947ef0d27f %201a68573d

Links 2: http://www.mediafire.com/?sharekey=05f6ffb058b147d791b20cc0d07ba4d2a611e50a 7c8d14d9
---cái pass này : soft4vn.


****Vì rất nhiều trang web tự động lấy linh của www.vn-zoom.com nên mình quyết định đặt pass ,và những trang lấy links trước đó sẽ ko thể biết pass nếu không cập nhật vào www.vn-zoom.com.


Pass Nguoica_1612 hoặc manhhung

(Hãy coppy pass )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét