Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Hunter X Hunter 44mb/ep (complete)! Link megashare


Hunter X Hunter 44mb/ep (complete)! Link megashare, Hunter X Hunter, 44mb/ep ,(complete)! ,Link megashare,

Hunter X Hunter 44mb/ep (complete)!

Đạo Diễn: Kazuhiro Furuhashi
Kịch Bản: Yoshihiro Togashi
Thể Loại: TV Series, phiêu lưu, hành động.
Số Tập: 62
Thực Hiện: Iaku89, QuocKid, Time_cop, TeddyBear, Kidman1412, khidot, nguyennc,...
Nội Dung:
Gon – từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được gặp mặt cha – tham gia vào cuộc thi lấy chứng chỉ Hunter, một cuộc thi rất khắc nghiệt nhằm chọn ra những thành viên ưu tú cho đội ngũ “Hunters”. Cha của Gon là một Hunter huyền thoại và cậu ấy muốn tìm ra cha mình nên đã chọn con đường theo nghiệp Hunter. Gon gặp Killua trong vòng kiểm tra đầu tiên. Killua đến từ một dòng họ nổi tiếng trong việc hành nghề ám sát: ZhaoldYeck. Killua đã được huấn luyện từ nhỏ để trở thành sát thủ, và cậu ấy có tài năng thiên bẩm trong việc đó. Bạn đồng hành của họ là Leorio và Kurapica


DOWNLOAD
 1. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8070E4D117
 2. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8F5FE66D17
 3. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=90588DBC17
 4. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=3DBEF9C517
 5. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FC09A20417
 6. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B350E34717
 7. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8D7168FF301
 8. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8DCDC8A9301
 9. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6E729977301
 10. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9D6CC173401
 11. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=50A4DA8E401
 12. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=4B97E7E2401
 13. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B525099619
 14. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=2C6EDA2A19
 15. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C0EB0F2019
 16. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=096F3A0415
 17. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=F299712815
 18. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0AC0D83C15
 19. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FFCE92B4401
 20. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=D182534A401
 21. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1728D6D1401
 22. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=CF9CF0AD19
 23. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=01AF1B0619
 24. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8B7F93F219
 25. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=284C5FEB15
 26. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=515D0D4315
 27. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=8DD8A73715
 28. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=5D4CAAA2202
 29. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=23A44CF2202
 30. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=CBFFA41A202
 31. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=A8958A6F302
 32. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=BA4C7448302
 33. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=54F548A6302
 34. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=0C82BE7F401
 35. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=DA0ECA90401
 36. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B74052F4401
 37. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=11D3C3C5301
 38. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C1E6D1A7301
 39. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=39477A08301
 40. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9B479D91301
 41. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=B59E5B2B301
 42. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1D77A4A1301
 43. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=DEBB77CF301
 44. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=6F2CFF7B301
 45. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=7D9FFED8301
 46. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=052478A116
 47. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FBF3138E16
 48. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1F8FDC7816
 49. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=55408CF5302
 50. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=343B9E7A302
 51. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=388F3FA5302
 52. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=5E6BB697401
 53. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=E47F1B7F401
 54. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=246ACA22401
 55. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=C4B0478215
 56. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=62155F2415
 57. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=27DF47DD15
 58. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=1CDEDF2C401
 59. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=FB388FE7401
 60. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=74A070F5401
 61. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=942E3F49402
 62. http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=BE38F4AA402

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét